fbpx

Polityka prywatności

Hej! Na tej stronie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookie i nnych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszego Serwisu dostępnego pod adresem www.shablon.pl oraz z prowadzonych przez nas profili w mediach społecznościowych. 

Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Naszych witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odesłanie. W razie pytań związanych z Polityką prywatności pisz śmiało na helou@shablon.pl

Ostatnia aktualizacja: 28.11. 2022 r.

Polityka prywatności – najważniejsze informacje

I. Ochrona danych osobowych

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karolina Sanocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHABLON Karolina Sanocka, ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa, NIP 9512202869, REGON 147050811, e-mail: helou@shablon.pl (dalej jako „My” lub „Nas”).

Kiedy i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy: 

 • na podstawie Twojej zgody
  Przykładowo wchodząc na Naszą stronę internetową, pojawia się komunikat z prośbą o zgodę na wykorzystywanie przez Nas plików cookie. Podobnie dzieje się, gdy zapiszesz się na Nasz newsletter.
 • na podstawie zawartej z Tobą umowy
  Jeżeli dokonasz zakupu w Naszym sklepie, to tak naprawdę zawrzesz z Nami umowę. Podczas składania zamówienia podajesz Nam swoje dane osobowe. Będziemy je przetwarzać w celu ewentualnego założenia i zarządzania Twoim kontem w Naszym Serwisie, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub w sytuacji, gdy zdecydujesz odstąpić od zawartej z Nami umowy.
 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie
  W Naszym Serwisie znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możesz się z nami kontaktować. Jeżeli skorzystasz z tej formy komunikacji, to w odpowiedzi na Twoje zapytanie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci odpowiedzi.
 • w celu spełnienia obowiązków prawnych
  Jako przedsiębiorca oraz administrator danych osobowych mamy wiele obowiązków prawnych, których musimy przestrzegać. Przykładowo, jeżeli dokonasz zakupu w Naszym sklepie musimy wystawić Ci paragon lub fakturę, jak również przechowywać tę dokumentację zgodnie z przepisami podatkowo-rachunkowymi.
 • na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu
  Zdarza się, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Takim uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni lub konieczność dochodzenia roszczeń (np. jeżeli nie zapłacisz Nam faktury) lub obrony przed roszczeniami (np. jeżeli zarzucisz Nam, że nieprawidłowo wykonałyśmy umowę).

Więcej na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych
 • prawo otrzymania kopii danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania 
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
 • prawo do wycofania zgody

Szczegółowe informacje na temat Twoich praw zostały opisane tutaj.

II. Zasady wykorzystywania plików cookie

Twoja pierwsza wizyta u Nas

Podczas pierwszej wizyty w Naszym Serwisie wyświetlamy Ci komunikat na temat plików cookie. Komunikat ten informuje Cię o celach, w jakich wykorzystujemy pliki cookie, ich rodzaju, a dodatkowo pytamy Cię o zgodę na ich wykorzystywanie. 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 • dostarczenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług (np. usługa wyszukiwania w Naszym sklepie produktów lub opcja automatycznego podliczanie zamówienia) 
 • prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji (np. prawidłowe wyświetlanie się zdjęć w Serwisie lub szybkie ładowanie się Serwisu)
 • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie (np. jeśli raz ustawisz pliki cookie, to nie zapytamy Cię o pliki ponownie)
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem (np. blokowania niepożądanego lub złośliwego ruchu internetowego botów w Serwsie)
 • badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych (np. abyśmy wiedziały, czy interesują Cię nasze wpisy blogowe lub oferowane przez Nas produkty)
 • łączenia z portalami społecznościowymi (np. aby umożliwić przejście z poziomu Naszego Serwisu na profile w mediach społecznościowych)
 • prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego (np. ab umożliwić bezproblemowe korzystanie z opcji szybkich płatności online)
Co się stanie, jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookie?

Dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystanie plików cookie Nasz Serwis i jego funkcjonalności będą działały prawidłowo. Dzięki plikom cookie otrzymamy również więcej informacji o Tobie. Przykładowo dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie, Nasz Serwis zapamięta Twoje preferencje językowe. Jeżeli wyrazisz zgodę na analityczne pliki cookie, to dzięki temu uzyskamy informacje na temat liczby Twoich wizyt w Naszym Serwisie. 

Bez względu na rodzaj plików cookie, ich akceptacja powoduje, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia (np. tabletu, komputera, telefonu) zostanie utrwalona informacja dotyczącego danego pliku. Nie będziesz mieć kontroli nad tą informacją. 

Jak możesz zarządzać plikami cookie?

Masz możliwość zarządzania plikami cookie. Możesz to uczynić poprzez:

 • dokonania ustawień podczas pierwszej wizyty w Serwisie z poziomu baneru, który Ci wyświetlimy
 • zarządzanie plikami cookie z poziomu przeglądarki internetowej
 • uniemożliwienie przechowywania plików cookie
 • wykorzystanie trybu incognito 
Wykaz plików cookie

Szczegółowy wykaz wykorzystywanych w Serwisie plików cookie, w tym ich nazwa, typ, cel i okres przechowywania znajdują się w banerze plików cookie wspieranym przez narzędzie CookieYes.

Pamiętaj!
Jeżeli wejdziesz na Nasz Serwis wykorzystując telefon i dokonasz ustawień plików cookie, to ustawienia zostaną zapisane tylko na Twoim telefonie. Jeżeli skorzystasz z innego urządzenia, np. komputera, to będziesz musiał(-a) ponownie określić swoje preferencje dotyczące wykorzystywania przez Nas plików cookie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z pełną wersją Polityki Prywatności poniżej.

Polityka prywatności – pełna wersja

I. Ochrona danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Karolina Sanocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHABLON Karolina Sanocka, ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa, NIP 9512202869, REGON 147050811, e- mail: helou@shablon.pl (dalej jako „My” lub „Nas”). 

Definicje

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, abyś mógł (mogła) lepiej zrozumieć informacje zawarte w Polityce prywatności. 

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

Konto – konto Użytkownika będącego klientem założone w Serwisie, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług.

Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet. 

Wyróżniamy pliki cookie własne oraz pliki cookie podmiotów trzecich. 

 • Pliki cookie własne – wykorzystujemy je w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 
 • Pliki cookie podmiotów trzecich – Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie pochodzących od tych podmiotów. 

Podstawowe typy plików cookie: 

 • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Tobie usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Niezbędne pliki cookie mogą być przez Nas instalowane za pośrednictwem Serwisu.
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Ciebie wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przez Nas lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy.
 • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Analityczne pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przez Nas lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy. 
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Marketingowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przez Nas lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy.
 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem Serwisu przez Nas lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy. 
 • inne pliki cookie – wykorzystujemy również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych. Inne pliki cookie mogą być instalowane przez Nas za pośrednictwem Serwisu lub przez podmioty trzecie, z usług których  korzystamy.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tych plików jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Serwis – Nasza strona internetowa pod adresem www.shablon.pl oraz wszystkie jej podstrony.

Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Użytkownik, czyli Ty

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Nasz Serwis lub profile w mediach społecznościowych. To także każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w tym dokumencie. 

Wymagany wiek

Nasz Serwis świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego i nie jest przeznaczony dla dzieci. Aby korzystać z Naszego Serwisu musisz mieć ukończone 16 lat. W tym wieku możesz samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych. 

Jeżeli chcesz skorzystać z Naszego Serwisu, a nie masz ukończonego 16. roku życia, to możesz korzystać z Naszego Serwisu pod warunkiem, że uzyskasz zgodę swojego opiekuna prawnego (np. rodzica). 

Jako właściciele Serwisu i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych możemy podejmować działania w celu weryfikacji Twojego wieku. 

Współadministratorzy

Polityka prywatności dotyczy nie tylko Serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.shablon.pl, ale również Naszych profili społecznościowych, które prowadzimy na portalach oferowanych przez inne podmioty. 

Nasz Serwis posiada także wtyczki, które przekierują Cię do tych profili społecznościowych. Właściciele tych portali społecznościowych są współadministratorami Twoich danych osobowych. 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • Właściciel portalu Facebook oraz portalu Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland
 • Właściciel portalu YouTube – Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, County Dublin, Ireland
 • Właściciel portalu Pinterest – Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia
   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

   Twoje dane osobowe osób przetwarzane są przez Nas: 

   Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nas na podstawie zgody w celu:

   • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie
   • wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu
   • umożliwienia komentowania wpisów blogowych w Serwisie
   • umożliwienia wydawania opinii o Naszym produkcie lub usłudze
   • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe
   • kierowania reklamy w mediach społecznościowych
   • kierowania reklamy w Serwisie lub innej Naszej strony internetowej
   • umożliwienia udziału w webinarze lub szkoleniu online
   • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne)
   • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych
   • informowania o promocjach i ofertach
   • wysyłania ofert handlowych

   Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Nas z uwagi na niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy, lub podjęcie działań na żądanie w celu:

   • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu
   • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi związana z tworzeniem newslettera
   • dostarczania treści cyfrowych w zamian za dane osobowe
   • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość 
   • przesyłania ofert handlowych
   • przyjęcia i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia 
   • wykonania usługi lub realizacji zawartej z Tobą umowy
   • założenia i zarządzania Twoim kontem Serwisie
   • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji 
   • rozpatrzenia złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas w celu:

   • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia nałożonych na Nas obowiązków prawnych takich jak dokumentacja wynikająca z RODO
   • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji 
   • rozpatrzenie złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość
   • wystawienia paragonu, faktury lub rachunku
   • spełnienia innych obowiązków prawnych nałożonych na Nas wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym przechowywania dokumentacji księgowej w celach archiwalnych

   Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu:

   • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu 
   • zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania
   • tworzenia baz danych
   • obsługi Naszego konta w portalu Instagram pod nazwą nieszablonowyshablon i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tym profilu
   • obsługi Naszego konta na portalu Pinterest pod nazwą shablon.pl i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tym profilu 
   • obsługi Naszego kanału na portalu YouTube pod nazwą nieszablonowy SHABLON i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tym kanale 
   • obsługi Naszej strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą Nieszablonowy Shablon i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tej stronie 
   • kierowania reklamy w mediach społecznościowych
   • kierowania reklamy w Serwisie lub innej Naszej stronie internetowej 
   • kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach prowadzonego przez Nas newslettera 
   • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych przez Nas usług i produktów
   • badania skuteczności realizowanych przez Nas kampanii sprzedażowo-reklamowych
   • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze
   • przechowywania nieopłaconych zamówień
   • ochrony Naszych praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu Naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób 
   • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, sposobu korzystania przez Ciebie z utworzonego w Serwisie konta oraz analizy Twoich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności w Serwisie
   • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć Nam do wykazania faktów.
   Twoje prawa

   Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

   Prawo dostępu do danych osobowych 
   Masz prawo żądania informacji na temat przetwarzanych przez Nas danych osobowych. Na tej podstawie przekażemy Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informacje, w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

   Prawo żądania sprostowania danych
   Masz prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne. 

   Prawo otrzymania kopii danych 
   Masz prawo uzyskania kopii przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych.

   Prawo do usunięcia danych
   Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały przez Nas zebrane.

   Prawo do ograniczenia przetwarzania 
   Masz prawo żądania od Nas zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. 

   Prawo to przysługuje w następujących przypadkach: 

   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych
   • nie chcesz usunięcia Twoich danych osobowych
   • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały przez Nas zgromadzone, ale nie możemy ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy prawa 
   • Wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania danych i czekasz na wydanie decyzji w tej sprawie

   Prawo do przenoszenia danych
   Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, to masz prawo wystąpić do Nas, abyśmy wydali Ci Twoje dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia masz możliwość poproszenia Nas, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe innemu podmiotowi pod warunkiem, że zarówno My, jak i ten podmiot trzeci posiadamy odpowiednie możliwości techniczne. 

   Prawo sprzeciwu 
   Masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie Naszego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji nie musisz uzasadniać swojego sprzeciwu. 

   Masz również prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w celach innych niż cel marketingowy na podstawie Naszego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji musisz wskazać przyczyny złożenia sprzeciwu, które muszą być związane z Twoją szczególną sytuacją, w której się znalazłeś(-aś). 

   Prawo do wycofania zgody 
   Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, to masz prawo do jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy w okresie, w którym ta zgoda obowiązywała (istniała). 

   Prawo do wniesienia skargi
   Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO lub innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Pamiętaj!
   Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz się do Nas odezwać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: helou@shablon.pl lub pocztą tradycyjną na adres SHABLON Karolina Sanocka, ul. Polinezyjska 7m18, 02-777 Warszawa. We wniosku wskaż proszę z jakiego prawa korzystasz i jakie czynności powinnyśmy podjąć.

   Odbiorcy danych

   Jesteśmy przedsiębiorcą, ale nie robimy wszystkiego same. Nasza działalność gospodarcza wspierana jest przez inne podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego, księgowemu oraz bankom i operatorom płatności.

   Do głównych odbiorców danych należą:

   Zenbox Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dąbrowskiego 7 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila.

   Pixel Witches, ul. Litomska 25/36, 53-641 Wrocław – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i programistyczne. 

   Fakturowania Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 – podmiot zapewniający system do wystawiania faktur.

   MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera oraz wiadomości z linkiem do webinarów  organizowanych online.

   Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) na platformie Facebook oraz narzędzie Meta Pixel.

   Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się kanał na YouTube, narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics), narzędzie do reklam (Google Ads), narzędzie do przeprowadzania webinarów online (YouTube) oraz system do zarządzania tagami (Google Tag Manager)

   Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na platformie Pinterest oraz usługę Pinterest Pixel.

   PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 196 – podmiot zapewniający system płatności i transakcji elektronicznych. 

   AR-MART, ul. Stefana Bryły 3/265, 02-685 Warszawa – podmiot zapewniający obsługę księgowo-podatkową

   Virtual Management, ul. Bukowskiego 1/26, 03-982 Warszawa – podmiot zapewniający wsparcie asystenckie. 

   Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa  podmiot zapewniający wsparcie asystenckie. 

   Zoom Video Communications, Inc., przedstawiciel w UE: Lionheart Squared Ltd, Data Privacy, 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin DO2 EK84 – podmiot zapewniający system do wideokonferencji. 

   Ecamm Network, LLC 1132 Salem St, N Andover, MA 01845, Stany Zjednoczone Ameryki – podmiot zapewniający system do wideokonferencji. 

   Calendly LLC, 88 N Avondale Rd Ste 603 Avondale Estates, GA, 30002-1323 Stany Zjednoczone Ameryki podmiot zapewniający system do planowania i umawiania spotkań. 

   Whitesquare GmbH, Beckengaesschen 1, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria – podmiot zapewniający narzędzie do tworzenia ankiet lub quizów. 

   CookieYes Limited, przedstawiciel w UE: DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Irlandia – podmiot zapewniający system do zarządzania plikami cookie. 

   Cloudflare, Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki – podmiot zapewniający system do odczytywania i filtrowania aktywności podejmowanej przez boty (CloudFlare Bot Management). 

   Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy będziemy zmuszone do spełnienia obowiązku prawnego, na przykład zostaniemy zobowiązane do przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

   Przekazywanie danych poza EOG

   Jesteśmy przedsiębiorcą, który swoją siedzibę ma na terenie Unii Europejskiej. Współpracujemy z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG.

   Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Przekazywanie danych osobowych może odbywać się również na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzający odpowiedni poziom ochrony. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych tą decyzją. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie Twojej zgody. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj.

   Okres przechowywania danych

   Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym: 

   Newsletter 
   Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się przez Ciebie na listę subskrybentów Naszego newslettera – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody, lub rozwiązania Umowy.

   Formularz kontaktowy 
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku wykorzystywaniem przez Ciebie formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania.

   Formularz komentarzy 
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Ciebie formularza komentarzy – przez okres istnienia Serwisu.

   Formularz opinii
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Ciebie formularza opinii – przez okres istnienia Serwisu.

   Zgoda w pozostałych przypadkach 
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem innych funkcjonalności Serwisu przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. 

   Negocjacje i Umowa 
   Twoje dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, lub przez okres realizacji usługi i współpracy.

   Nasz uzasadniony interes
   Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

   Obowiązki prawne
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem wykonania przez Nas obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO.

   Media społecznościowe 
   Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Nas z platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym. 

   Cele analityczne 
   Twoje dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych, lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

   Dochodzenie lub obrona roszczeń 
   Twoje dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony Naszych praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

   Wymóg podania danych

   Nie musisz podawać Nam swoich danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz Nam swoich danych osobowych, to może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Naszego Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania przez Nas usługi czy zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia.

   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   Analizujemy dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych, na platformach Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Informacje te analizujemy w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców tych usług lub platform. Nasza analiza danych nie wywołuje jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności.

   Wykorzystujemy również narzędzia marketingowe, które w zależności od zebranych informacji w ramach posiadanych mechanizmów śledzących mogą podejmować określone działania. W ramach narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych możemy wykorzystywać tzw. reklamę behawioralną, które polega na spersonalizowaniu przekazu reklamowego na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań. Działania te nie wywołują jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływają istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji i nie wpływają na warunki zawartej z Nami umowy. 

   Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Nas Twoich preferencji w celu dostosowania tworzonych przez Nas treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

   II. Pliki cookie oraz podobna technologia

   Twoja pierwsza wizyta u Nas

   Podczas pierwszej wizyty w Naszym Serwisie wyświetlamy Ci komunikat na temat plików cookie. Komunikat ten informuje Cię o celach w jakich wykorzystujemy pliki cookie, ich rodzaju, a dodatkowo pytamy Cię o zgodę na ich wykorzystywanie. 

   W celu przekazania Tobie informacji oraz odebrania odpowiednich zgód wykorzystujemy wtyczkę CookieYes. Ta wtyczka wykorzystuje pliki cookie  “CookieLawInfoConsent”, “cookielawinfo-checkbox-necessary” oraz “cookielawinfo-checkbox-non-necessary” do zapamiętania dokonanych przez Ciebie wyborów w zakresie wykorzystywania plików cookie. 

   W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie?

   Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

   • dostarczenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług (np. usługa wyszukiwania w Naszym sklepie produktów lub opcja automatycznego podliczanie zamówienia) 
   • prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji (np. prawidłowe wyświetlanie się zdjęć w Serwisie lub szybkie ładowanie się Serwisu)
   • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie (np. jeśli raz ustawisz pliki cookie, to nie zapytamy Cię o pliki ponownie)
   • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem (np. blokowania niepożądanego lub złośliwego ruchu internetowego botów w Serwsie)
   • badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych (np. abyśmy wiedziały, czy interesują Cię nasze wpisy blogowe lub oferowane przez Nas produkty)
   • łączenia z portalami społecznościowymi (np. aby umożliwić przejście z poziomu Naszego Serwisu na Nasze profile w mediach społecznościowych)
   • prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego (np. aby umożliwić bezproblemowe korzystanie z opcji szybkich płatności online)
   Co się stanie, jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookie?

   Dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystanie plików cookie Nasz Serwis i jego funkcjonalności będą działały prawidłowo. Dzięki plikom cookie otrzymamy również więcej informacji o Tobie. Przykładowo dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie, Nasz Serwis będzie w stanie wyfiltrować aktywność podejmowaną przez boty. Jeżeli wyrazisz zgodę na analityczne pliki cookie, to dzięki temu uzyskamy informacje na temat liczby Twoich wizyt w Naszym Serwisie. 

   Bez względu na rodzaj plików cookie, ich akceptacja powoduje, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia (np. tabletu, komputera, telefonu) zostanie utrwalona informacja dotyczącego danego pliku. Nie będziesz mieć kontroli nad tą informacją. 

   Jak możesz zarządzać plikami cookie? 

   Masz możliwość zarządzania plikami cookie. Możesz to uczynić poprzez:

   • dokonanie ustawień podczas pierwszej wizyty w Serwisie z poziomu baneru, który Ci wyświetlimy
   • zarządzanie plikami cookie z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS)
   • każdorazowe usuwanie plików cookie z wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia 
   • uniemożliwienie przechowywania plików cookie
   • wykorzystanie trybu incognito

   Pamiętaj!
   Jeżeli wejdziesz na Nasz Serwis wykorzystując telefon i dokonasz ustawień plików cookie, to ustawienia zostaną zapisane tylko na Twoim telefonie. Jeżeli skorzystasz z innego urządzenia, np. komputera, to musisz ponownie określić swoje preferencje dotyczące wykorzystywania przez Nas plików cookie. 

   III. Wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności

   W celu usprawnienia prowadzonej przez Nas działalności w Serwisie wykorzystujemy następujące narzędzia: 

   Formularz kontaktowy

   Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Naszym Serwisie. Kontaktując się z Nami za pośrednictwem tego formularza przekazujesz Nam:

   • swoje imię
   • Twoje miejsce w internecie
   • informacje jak do Nas trafiłeś(-aś) 
   • swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości 
   • branżę, w której działasz
   • informację od jak dawna działasz 
   • treść wiadomości, w której możesz zawrzeć także inne dane osobowe. 

   Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz napisać do nas na helou@shablon.pl. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi Twojego zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

   Formularz – komentarze

   Jeżeli chcesz dodać komentarz w nieszablonowym magazynie, to musisz wypełnić formularz – komentarze i podać w nim swój adres e-mail oraz nazwę. Korzystanie z formularza komentarze nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne, aby dodać komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane przekazane podczas dodawania komentarza będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza. Dane zostaną również usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu Naszego bloga.

   Formularz zamówienia w Sklepie

   Składając zamówienie w Naszym sklepie dostępnym w Serwisie musisz podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, a dodatkowo musisz podać kraj/region, z którego pochodzisz. Co więcej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy podać nazwę firmy oraz NIP. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia, zawarcia Umowy, a także realizacji obowiązków prawnych takich jak dokonanie rozliczeń podatkowo-księgowych. 

   Media społecznościowe 

   Posiadamy profile społecznościowe na portalu Facebook, Instagram, YouTube oraz Pinterest. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Tobą, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych przez Nas wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach, jak również tworzenia społeczności w ramach danego profilu. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes.

   Pamiętaj, że to My ustalamy zasady panujące na naszym profilu na portalach społecznościowych. Jednakże musisz przestrzegać także regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.

   Masz możliwość rezygnacji z obserwowania Naszego profilu na danym kanale społecznościowym w każdej chwili. Możesz na przykład przestać obserwować, a nawet zablokować nasze konto. Włączenie blokady Naszego konta spowoduje, że żadne treści stworzone przez Nas nie będą Ci już więcej wyświetlane. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.

   Przetwarzamy także Twoje ogólnodostępne dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, nazwa profilu oraz czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne lub Nam udostępnione. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

   Wtyczki społecznościowe 

   W Naszym Serwisie wykorzystujemy wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube oraz Pinterest. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

   Twoje dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa, z której korzystasz nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie podmiotów trzecich. Od momentu, w którym klikniesz daną wtyczkę, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Twoich danych osobowych. 

   Od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, nie mamy wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

   Musisz wiedzieć, że Twoje dane osobowe są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadasz konto w danym portalu społecznościowym lub czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Ciebie konta (profilu).

   Newsletter 

   Jeżeli chcesz zapisać się na Nasz newsletter, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz również poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie Twojego adresu e-mail do Naszej bazy danych listy mailingowej newslettera.

   Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera. W ramach newslettera przekazywane są treści cyfrowe w zamian za dane osobowe. Na tej podstawie dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za dane osobowe.

   Wykorzystywany przez Nas system do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką Twoją aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

   Używamy aplikacji MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Nam monitorować i ulepszać Nasz newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera wykorzystujemy pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

   Webinary 

   W ramach prowadzonej przez Nas działalności prowadzimy bezpłatne oraz płatne webinary. 

   Jeżeli chcesz zapisać się na Nasz webinar, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na webinar. Po dodaniu swojego adresu e-mail oraz imienia zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie Twojego adresu e-mail do listy osób zapisanych na webinar. 

   W celu zapisu na webinar oraz kierowania do Ciebie maili z linkiem do spotkania wykorzystujemy system MailerLite. Wykorzystywany przez Nas system odnotowuje wszelką Twoją aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

   MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu standardowych technologii. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki wiadomości e-mail wykorzystujemy pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

   W celu przeprowadzenia webinaru wykorzystujemy zewnętrzne narzędzia do wideokonferencji: Zoom, ecamm oraz YouTube. 

   IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

   Na bieżąco analizujemy czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na Nasze zlecenie.

   W Naszym Serwisie wykorzystujemy poniższe narzędzia zabezpieczające:

   Protokół TLS

   Nasz Serwis jest zabezpieczony przez certyfikat TLS. TLS to protokół kryptograficzny, który zapewnia bezpieczeństwo danych przesyłanych pomiędzy aplikacjami przez sieć internet. 

   CloudFlare Bot Management 

   Wykorzystujemy w Naszym Serwisie w celach funkcjonalnych i zabezpieczających usługę CloudFlare Bot Management, która służy do blokowania niepożądanego lub złośliwego ruchu internetowego botów. W Naszym Serwisie wykorzystywany jest plik cookie firmy Cloudflare, Inc. Plik cookie “_cf_bm” służy do odczytywania i filtrowania aktywności podejmowanej przez boty. Ten plik wygasa po 30 minutach.

   V. Narzędzia marketingowe, statystyczno-analityczne

   Wykorzystujemy poniższe narzędzia marketingowe oraz statystyczno-analityczne:

   Google Analytics

   Wykorzystujemy w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Naszego Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący. Plik cookie “_ga” jest wykorzystywany w celach analitycznych w celu zliczania liczby odwiedzających, przeprowadzonych sesji i kampanii. Ten plik wygasa po 2 latach. Plik cookie “_gid” rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z witryny. Ten plik cookie wygasa po 1 dniu. Plik cookie “_gat” służy do ograniczenia zbierania danych w Serwisie. Plik ten wygasa po 1 dniu. Plik “_ga_7BGPBP9PM5” jest również instalowany przez usługę Google Analytics. Ten plik wygasa po 2 latach. Plik “_gat_UA-7717-7942-3” jest plikiem cookie, który umożliwia nam śledzenie Twoich zachowań oraz mierzenie wydajności Naszego Serwisu. Ten plik zawiera unikalny identyfikator powiązany z Serwisem. Ten plik wygasa po 1 minucie. 

   Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie Twój adres IP jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz; przeglądane podstrony w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego przechodzisz do Serwisu.

   Google Ads

   Korzystamy w Serwisie w celach marketingowych z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC. Korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. W celu korzystania z Google Ads zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Plik cookie “YSC” jest wykorzystywany do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na Naszym kanale YouTube. Jest to plik sesyjny. Plik cookie “VISITOR_INFO1_LIVE” służy do pomiaru przepustowości, która określa, czy użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza, a jego żywotność wynosi 5 miesięcy i 27 dni. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

   Korzystając z Google Ads, nie gromadzimy żadnych danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 

   Google (YouTube)

   W Naszym Serwisie osadzamy wideo, które pochodzi z naszego kanału na YouTube. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie w celach marketingowych firmy Google LLC. Plik cookie “yt-remote-device-id” oraz “yt-remote-connected-device” są wykorzystywane w celu przechowywania Twoich preferencji odtwarzacza wideo przy pomocy osadzonego wideo YouTube. Pliki “yt.innertube::requests” oraz “yt.innertube::nextId” wykorzystywane są w celu rejestracji unikalnego identyfikatora do przechowywania danych o tym jakie filmy z YouTube oglądasz. Pliki te nigdy nie wygasają. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

   Google Tag Manager

   W celach marketingowych korzystamy w Serwisie z systemu Google Tag manager, który służy do zarządzania i aktualizowania kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu (tzw. tagów). W tym celu wykorzystujemy pliki cookie w celach analitycznych firmy Google LLC. Plik cookie “_gcl_au” jest wykorzystywany w celu eksperymentowania z efektywnością reklamową Naszej witryny. Plik ten wygasa po 3 miesiącach. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

   Pixel Meta (poprzednio Pixel Facebooka)

   Wykorzystujemy w Serwisie w celach marketingowych usługę Meta Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności wykorzystywanych przez Nas reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta. Plik cookie “_fbp” identyfikuje przeglądarki w celu świadczenia usług reklamowych i analizy witryn, a jego żywotność wynosi 3 miesiące. Plik cookie “fr” służy do dostarczania, mierzenia i poprawiania trafności reklam. Plik ten wygasa po 3 miesiącach. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

   Pinterest Pixel

   Wykorzystujemy w Serwisie w celach marketingowych usługę Pinterest Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na platformie Pinterest dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Pintereście (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Pinterest dotyczące usługi Pinterest Pixel. Plik cookie “_pin_unauth” jest wykorzystywany w sytuacji, gdy nie można zidentyfikować użytkownika. Plik ten wygasa po 1 roku. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 

   Porzucone koszyki

   W Naszym Serwisie stosujemy techniki remarketingowe i świadczymy usługę przypomnienia o niedokończonym zamówieniu. W tym celu wykorzystujemy narzędzie do wysyłki korespondencji mailowej oferowane przez firmę CartFlows Inc. Działania w tym zakresie realizujemy opierając się Twojej zgodzie oraz na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na remarketingu kierowanym do osób zapisanych na listę subskrybentów lub do osób odwiedzających Nasz Serwis. 

   Statystyki dostępne w portalach społecznościowych

   W ramach prowadzonej przez Nas działalności wykorzystujemy dostępne na Naszych profilach społecznościowych funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

   VI. Logi serwera

   Korzystanie z Naszego Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   • czas nadejścia zapytania
   • czas wysłania odpowiedzi
   • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
   • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
   • informacje o przeglądarce Użytkownika
   • informacje o adresie IP

   Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Nasz Serwis. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

   VII. Zmiany Polityki Prywatności

   Dążymy do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Nasza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania. Zachęcamy Cię do regularnego sprawdzania treści tego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze publikowana w Serwisie.

   copyright 2019-2023 SHABLON